Младежки театър „Николай Бинев“

Share


Адрес
бул. „Княз Дондуков“ № 8-10
София

Bulgaria


Коментари


Предстоящи събития

23 октомври 2021 г., 11:00 - 12:15 ч. - Хензел и Гретел (театър)

24 октомври 2021 г., 11:00 - 12:00 ч. - Приказки от минало-свършените времена (театър)

30 октомври 2021 г., 11:00 - 12:00 ч. - Бременските музиканти (театър)

31 октомври 2021 г., 11:00 - 12:20 ч. - Карлсон, който живее на покрива (театър)

6 ноември 2021 г., 11:00 - 11:40 ч. - Ние, врабчетата (театър)

1 2 3

Leave A Comment

ПоПоТам - откривайте!