Летни ваканционни игри за деца в Националния музей „Земята и хората“

Share

Време
28 юли 2021, 10:00 - 12:00 ч.

Място
Национален музей „Земята и хората“

Категории

Подходяща възраст   
Цена
10+, 11+, 7+, 8+, 9+ год. 10 лв.

Националният музей „Земята и хората“ предлага Летни ваканционни игри за деца на възраст от 7 до 11 години. Всяка сряда – от 30 юни до 28 юли – между 10 и 12 часа.

Множеството увлекателни игри са разработени от музейни експерти с опит в изграждане на природонаучна грамотност сред малките откриватели на света. Летните ваканционни игри насърчават активността на децата в търсене на отговори, в логическото мислене, себеизявата, творчеството, пространственото въображение. Участието във всяка от 5-те големи теми, поражда силни изживявания и развива когнитивни, физически и социални умения.

 

  • 30 юни ЗЕМЯТА: Пътешествие от огнетечната Земя до живата планета
  • 7 юли КРИСТАЛИТЕ: Създаване на кристали и игри с тях
  • 14 юли МИНЕРАЛИТЕ: Как да разпознаваме минералите?
  • 21 юли ВОДА и ЖИВОТ: Игри за подземни води, Дървото на живота и вкаменелости
  • 28 юли ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА: Откриване на минерални богатства

 

ЛЕТНИТЕ ВАКАНЦИОННИ ИГРИ са подходящи за деца между 7 и 11 г.

Продължителност: 2 часа

Входна такса за дете за всяка отделна игра:  10 лв.

Записването е предварително, до запълване на местата.

За записване и информация:

deca.na.zemyata@gmail.com

тел.: 0877 747 632 или 02 865 6639, в. 229

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО ДНИ

 

30 юни

  1. ЗЕМЯТА. Пътешествие от огнетечната Земя до живата планета

1.1. КАК ПОРАСНА ЗЕМЯТА? (30 мин.)

Игра с въпроси за невероятните преобразявания на Земята преди да стане уютно място за живеене. Всяко дете е приятно изненадано от способността си да даде отговор на сериозните и изненадващи въпроси: защо и как са се съединили градивните части на Земята; кога и как се е разслоила Земята, какви са били условията в началото на земната история и дори как са изглеждали Слънцето и Луната тогава.

1.2. МАГНИТНОТО ПОЛЕ НА ЗЕМЯТА (20 мин.)

Експерименти с магнитност  – децата откриват наличието на земно магнитно поле. Сами изработват компас.

1.3. МОЯТА ИЗЛОЖБА НА СКАЛИ (40 мин.)

Кратък учебен филм и учебни материали запознават с трите основни типа скали: магмени, седиментни и метаморфни. Вече подготвени, децата заедно подреждат колекция от 21 вида скали, като ги групират според произхода им с помощта на етикети и описания. Те се надпреварват, докато ги намират в тайни места и ги разпределят в правилната група. Научават за основните видове скали и как са се образували.

1.4. ИЗРИГВАЩИЯТ ВУЛКАН (30 мин.)

След като си припомнят защо изригват вулканите, децата изработват свой действащ модел на вулкан, а пред музея наблюдават изригване на по-голям „вулкан“ (по-внушителен и с изхвърляне на искри от ,,кратера” му).

 

7 юли

  1. КРИСТАЛИТЕ. Създаване на кристали и игри с тях

2.1. КАК РАСТАТ КРИСТАЛИТЕ? (40 мин.)

Как се оформят поразителните гигантски кристали, защо растат пустинните рози, къде и от какво се образуват нежните снежинки и островърхите висулки? Децата ще наблюдават растеж на кристали, ще разберат как се подреждат изграждащите ги частици, сами ще подредят кристални структури и ще се научат да си правят истински кристали. Израстване на кристали и наблюдение под микроскоп.

2.2. ОТКРИЙТЕ ПРИЛИКИТЕ! (20 мин.)

Дава възможност за собствено наблюдение под лупа и в музейната експозиция, със свобода на въображението, за оприличаване на кристали и техни агрегати с познати неща. Разпознаване на монокристали и агрегати. Колко големи и колко малки могат да бъдат кристалите? Вниманието се насочва към симетрията на кристалите. Разрешават се занимателни загадки.

2.3. ДА НАПРАВИМ КРИСТАЛИ ОТ КАРТОН (30 мин.)

Симетрията в структурата на минералите се отразява във формата на кристалите им, затова красивите кристали имат характерни форми. Но как изглеждат те и как се наричат? Като оцветяват стените на печатни разгъвки, децата виждат, че кристалните стени представляват или прости форми, или комбинация от няколко прости форми. След като направят своя кристал от картон, търсят равнини и оси на симетрия. После откриват връзката между броя на стените, ръбовете и върховете. Всяко дете отнася своята оцветена картонена кристална форма у дома.

2.4. КРИСТАЛЧЕТА В ПЯСЪКА (30 мин.)

Игра с пясък и различни начини за отделяне на по-интересните и ценни минерални зърна в него – с помощта на сита с различен размер можем да отделим по-големите кристални зърна в пясъка; а пък в чиния с вода можем да ги сортираме по плътност. Това ще ни помогне да видим минералите по-ясно под микроскоп и да ги разпознаем.

Демонстрации и промиване на речен пясък, както са промивали злато или магнетит хората, населяващи земите ни в миналото. Децата научават какви кристали се срещат в пясъка, за дългия път на кристалчетата от изветрянето на скалите до реките и моретата, и за принципа, по който става сортирането им в природата (и как, например, се образуват разсипни находища на злато). Подсещащи въпроси им помагат да разберат сами за какво се използва пясъкът.

 

14 юли

  1. МИНЕРАЛИТЕ. Как да разпознавате минералите?

3.1. МИНЕРАЛОСЛОВИЦА (20 мин.)

Съчетава бързото разпознаване и неусетното научаване на имената на над 20 важни минерала с удоволствието от решаването на кръстословица. В кутия с размесени различни минерали децата подбират еднаквите, върху които е изписана по една буква и с тях подреждат името на минерала. После попълват кръстословица.

3.2. ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА (30 мин.)

С поляризационен микроскоп децата наблюдават някои оптични свойства на изграждащите ги минерални зърна от различни или еднакви минерали. Игри с основните свойства и диагностични белези на минералите: твърдост, цепителност, относително тегло, цвят на чертата.

3.3. МИНЕРАЛЕН ЛАБИРИНТ (10 мин.)

Детската викторина ще напомни характерни и интересни факти за различни минерали.

3.4. ПРАКТИКУМ/ИГРА ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА МИНЕРАЛИ (20 мин.)

Децата научават как изглеждат и какви свойства притежават най-разпространените минерали като кварц, ортоклаз, калцит, гипс, флуорит, барит, талк, графит, галенит, халкопирит и др. След това успяват да различат минералите.

Играта е на две нива – за начинаещи и напреднали. Дори по-рано да не са познавали минералите, децата успяват да преминат първото ниво и да продължат успешно с второто: разпознаване на минерали с помощта на някои от физичните им свойства.

3.5. НАМЕРИ МИНЕРАЛА (40 мин.)

Участниците търсят някои минерали в експозицията на музея и след откриването им отбелязват от къде произхождат. Накрая получават минерали и ги лепят в точките на намирането им върху карта на България, която остава за тях.

 

21 юли

  1. ВОДА и ЖИВОТ. Игри за подземни води, Дървото на живота и вкаменелости

Всеки знае, че без водата животът е невъзможен. По-рядко се сещаме, че ако ги нямаше водните басейни с утаените в тях скали и запазени вкаменелости, нямаше да знаем нищо за развитието на живота на нашата планета.

4.1. КЪДЕ СЕ КРИЯТ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (40 мин.)

Запознаване с водата и начина, по който се среща на Земята. Често тя е невидима, скрита в минералите, но я откриваме с някои хитроумни опити. След като знаем къде да търсим подземните води и при какви условия те съществуват, можем дори да ги изкараме на земната повърхност с помощта на ефектни модели на фонтаниращите артезиански кладенци.

4.2. В ПЕЩЕРАТА (20 мин.)

Само по изключение водите под земята образуват реки. Понякога тези води извайват приказно красиви пещери. Експериментите с участие на децата ще докажат по какъв начин възникват те и техните причудливи форми.

4.3. ДЪРВОТО НА ЖИВОТА – ОТ ЗЕМЯТА ДО ХОРАТА (20 мин.)

От настолната игра „Дървото на живота“ децата разбират, че след като отначало безжизнената гореща Земя се покрила с течна вода, се е появил общият предшественик на всички живи организми, а после постепенно живите същества ставали все по-сложни. Самият живот променил условията така, че се появили разнообразните животни и растения. Настъпил моментът да възникнат и хората. В хода на играта децата държат истински фосили и подреждат картички на изчезнали организми. Така пред очите им преминават последните 550 милиона години от развитието на живота на Земята.

4.4. ФАНТАСТИЧНАТА ИСТОРИЯ НА ЗЕМЯТА (40 мин.)

Изясняват се преобладаващите условия и организми през еони и ери се, така че децата да се ориентират какви животни в какви условия биха могли да живеят през определените геоложки периоди. Демонстрира се образуване на фосили с помощта на мидени черупки, пластилин и гипс. Децата сами си правят своя вкаменелост (фосил).

Предоставят се графики на характерни пейзажи от геоложкото минало с изображения на вкаменелости (фосили) от живелите по това време организми, които могат да се оцветяват или рисуват с представите за изчезнали завинаги светове. Ако желаят, децата разказват по нещо за нарисуваните от тях живи същества: в какви условия са живели, с какво са се хранели, как се наричат…

 

28 юли

  1. ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА. Откриване на минерални съкровища

5.1. ОТ КЪДЕ СМЕ ЗАПОЧНАЛИ? (40 мин.)

Развитието на човечеството е преплетено с усвояването на минералните богатства. Кои са различните скали и минерали, които хората последователно откриват и използват като сечива, минерални пигменти за рисуване, огниво за разпалване на огън, материали за първи статуетки, за предмети от бита или за строителство, и дори като задължителна добавка в храната? От собствен опит децата разбират лесно ли е било за древните хора да се досетят например как да използват първите руди или изкопаемите горива, без които животът ни вече е невъзможен. Както са го правели далечните ни предци, децата сами ще получат искри от пиритно огниво и ще сътворят своя пещерна рисунка с минерални бои.

5.2. КОЕ ОТ КАКВО СЕ ПРАВИ? МИНЕРАЛИТЕ ОКОЛО НАС (20 мин.)

Играта запознава децата с връзките между руди, материали и предмети в ежедневието. Минералните ресурси и произведените от тях изделия ще бъдат търсени в експозициите на музея. Деси Рачева

5.3. ДА НАПРАВИМ ТЕБЕШИР (20 мин.)

Гипсът е минерал, от който, след нагряване се получава познатият на всички строителен материал. Децата ще научат, че от гипс се правят разноцветните тебешири, ще разберат тайните на изработването им, сами ще си направят тебешир с предпочитан от тях цвят и ще могат да рисуват с него, след като кристализира и изсъхне.

5.4. ОТКРИЙ СЪКРОВИЩАТА НА ЗЕМЯТА! (40 мин.)

Скъпоценните камъни и благородните метали са пред очите на всички, но само досетливите ще успеят да решат 10 различни загадки с приключенски сюжет и трудни изпитания като ориентиране по съзвездия, разчитане на тайнствени текстове или издирване по стара карта, за да успеят да открият търсените съкровища.

Текст и илюстрация: Национален музей „Земята и хората“
Закупуване на билети онлайн:

Източник: Национален музей „Земята и хората“
Предстоящи събития на това място:
Няма въведени предстоящи събития на тази локация
Следващо събитие от интересуващата ви категория:
3 септември 2021 - 10 октомври 2021 г., През целия ден ч. - Нов прием в Училищна Телерик Академия

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!