KvARTal Festival 2019: The People КвАРТал Фестивал: Хората

Share


Време
13 септември 2019 - 15 септември 2019, 8:00 - 20:00 ч.

Място
квАРТал

Категории

Подходяща възраст   
Цена
0+, 1+, 10+, 11+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+ год. 0 лв.

[ ENG below ] Ето, че дойде време за четвъртото издание на любимия ни “КвАРТал Фестивал”, който по традиция идва като алтернативния празник за „Деня на София“. Датите са 13-15 септември, а заедно с вас и всички участници ще преобразим отново атмосферата по улиците между бул. “Мария Луиза”, бул. “Дондуков”, бул. “Васил Левски” и бул. “Сливница”.

Този път темата е хората – сърцето на КвАРТал-а, а акцентът ще са малките, но наситени точки в зоната, които ще се обединят, за да ни предложат да се изгубим из уютните улички на стара София. Ще стигнем до местата, за които може би сте чували, а може би не и със сигурност ще видите такива, които не очаквате, че съществуват или още повече, че в тях може да съществува култура. Ще се заровим толкова дълбоко в дълбините на КвАРТал-а, че ще стигнем до катакомбите и най-малките магазинчета, да, тези за батериите или пък, защо не някоя железария? А може би и закусвалня? Какво ще видим там? Съвсем скоро ще започнем да разгръщаме повече детайли, а до тогава си запазете датите за едно алтернативно изживяване в градската среда 🙂
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
The time for the fourth edition of our beloved „KvARTal Festival“ is coming – traditionally as an alternative celebration for the „Day of Sofia“. The dates are September 13-15, and together with you and all the participants we will again transform the atmosphere on the streets between Maria Louisa Blvd., Dondukov Blvd., Vasil Levski Blvd. and Slivnitsa Blvd.

This time the topic is the people as the heart of KvARTal and the emphasis will be on the small but saturated spots in the area, which will unite to offer us to get lost in the cute streets of old Sofia. We’ll get to places you may have heard of, or maybe not, and you’ll certainly see places you don’t expect to exist or, moreover, that there is culture in them. We will go into the depths of the cultural district that will get to the catacombs and the smallest shops, yes, those for the batteries or why not some ironmongery? And maybe a sandwich shop? What will we see there? Very soon we will start to share more details, and until then, save the dates for an alternative urban experience 🙂

Текст и илюстрация: квАРТал/ Kvartal


Закупуване на билети онлайн:

Източник: квАРТал/ Kvartal
Предстоящи събития на това място:
Няма въведени предстоящи събития на тази локация
Следващо събитие от интересуващата ви категория:
27 юни 2020 - 5 юли 2020 г., 10:00 - 19:00 ч. - Фамилатлон 2020 Онлайн

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!