Споделена КвАРТал-на улица: Паметта

Share


Време
18 май 2019, 12:00 - 18:00 ч.

Място
ул. "Сердика"

Категории

Подходяща възраст   
Цена
10+, 11+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+ год. 0 лв.

Ето, че дойде време и за втората от серия улици, които затваряме всеки месец. След успешната споделена КвАРТал-на маса през април, заповядайте на 18 май между 12:00-18:00 ч. на затворената ул. „Сердика“ в отсечката между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Струма“. Темата е „Паметта“.

КвАРТалът е едно от малкото места в София съхранило в толкова много пластове паметта на различните епохи и култури. Тук е кулата на Сердика, тук е минералната баня, тук е виенската архитектура на сградите и техните обитатели, тук е първият надпис на иврит в Европа, тук е стара София и какво ли още не.

Програмата на събитието, която ще бъде разгърната не само в затворената отсечка, но и по множеството локации из КвАРТал-а, така че всеки един ще може от улицата да се спусне по малките пространства и да усети духа и истинската памет за КвАРТал-а.

Събитието се организира в партньорство с район Оборище и невероятната подкрепа на кмета г-н Васил Цолов.

Хайде отново да се видим на живо, да си говорим за паметта и това как следва да я носим през времето.

Нека градът ни има повече споделени пространства за своите граждани, а съседите си говорят! Всеки е добре дошъл да бъде наш гост!

Чакаме ви събота, 18 май между 12:00-18:00 ч.
__________________________________________________________

KvARTal,

Here is the time for the second of a series of streets that we close every month. After the successful shared KvARTal table in April, welcome on May 18th between 12:00-6:00 pm at the closed „Serdika“ Str. between the streets „Tsar Simeon“ and „Struma“. The topic this time is „Memory“. The district of KvARtal is one of the few places in Sofia that preserved in so many layers the memory of different epochs and cultures. Here is the tower of Serdika city, the mineral bath, here is the Viennese architecture of the buildings and their inhabitants, here is the first inscription in Hebrew in Europe, here is the old city of Sofia and what not.

The program of the event that will be not only in the closed section of the street but also in the many locations around KvARTal, so that everyone will be able to walk from the streets in the small spaces around and feel the spirit and the true memory of the district.

The event is organized in partnership with the Oborishte Municipality and the incredible support of the it’s Mayor Mr. Vassil Tsolov.

Let’s see again in live, talk about memory and how we should carry it over time.

Let our city have more shared spaces for its citizens, and the neighbors talk! Everyone is welcome to be our guest!

We are waiting for you Saturday, May 18th between 12: 00-6:00 pm

Текст и илюстрация: КвАРТал


Закупуване на билети онлайн:

Източник: КвАРТал
Предстоящи събития на това място:
Няма въведени предстоящи събития на тази локация
Следващо събитие от интересуващата ви категория:
26 юни 2019 - 30 октомври 2019 г., 11:00 - 18:00 ч. - Нарисувани думи (изложба)

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!