По пътя на съкровищата

Share


Време
14 септември 2019 - 15 септември 2019, 11:00 - 19:00 ч.

Място
Park Center Sofia

Категории

Подходяща възраст   
Цена
10+, 11+, 7+, 8+, 9+ год. 0 лв.

*For English please scroll down

По пътя на съкровищата

Този 14 и 15 септември в Park Center ще бъдат незабравими и ще валят награди!
Организираме търсене на съкровища съвместно със сп. ВВС Знание. „По пътя на съкровищата“ ще те предизвика да научиш нови неща и ще ти донесе възможност да спечелиш хубава награда за началото на учебната година.
Ето какво те очаква:
Приключението започва от 11:00 ч. и продължаваме двата дни до 19:00 ч.
Щандът на сп. ВВС Знание ще е разположен на партера в търговския център. Там ще получиш карта на съкровищата и твоето приключение „По пътя на съкровищата“ ще започне.

На всяко ниво в Park Center ще има поставени по няколко табла, на които са ключовете за попълване на картата.
Подготви се – ще ти трябват удобни обувки, за да обиколиш всичките нива. Но усилието ще си заслужава! Тъй като всяка успешно попълнена карта ще е претендент за спечелване на една то нашите 150+ награди, предоставени любезно от магазините в Park Center.
Кога: 14 и 15 септември 2019 г.
Час: 11:00 – 19:00 часа
Къде: Park Center
Моля имай предвид, че по време на събитието ще се снима!

The Treasure Hunting Event
This September 14th and 15th at the Park Center will be unforgettable and will rain awards!
We are organizing a Treasure Hunt event together with the BBC Knowledge magazine. The “Treasure Hunting” will challenge you to learn new curious things and will give you the opportunity to win a prige for a good start to the school year.
Here’s what awaits you:
The adventure starts at 11:00 and will continue to 19:00 both days.
The stand of the BBC Knowledge magazine will be located on the ground floor in the mall. You will receive a map there and your Treasure Hunt adventure will begin.
There will be several dash boards at each level at the Park Center, that is containing the keys to complete the map.
Get ready – you’ll need comfortable shoes to get around all the levels. But the effort will be worth it! As every successfully completed map will be a contender to win one, our 150+ prizes given generously from Park Center shop.
When: September 14 and 15, 2019
Time: 11:00 am – 7:00 pm
Where: Park Center
Please be aware, that the event will be photographed!

Текст и информация: Park Center Sofia


Закупуване на билети онлайн:

Източник: Park Center Sofia
Предстоящи събития на това място:
Няма въведени предстоящи събития на тази локация
Следващо събитие от интересуващата ви категория:
27 юни 2020 - 5 юли 2020 г., 10:00 - 19:00 ч. - Фамилатлон 2020 Онлайн

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!