Европейска нощ на учените 2020 в СУ „Климент Охридски“

Share


Време
27 ноември 2020 - 28 ноември 2020, 10:00 - 21:00 ч.

Място
СУ "Св. Климент Охридски"

Категории

Подходяща възраст   
Цена
10+, 11+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+ год. 0 лв.

На 27 и 28 ноември Европейската нощ на учените ще се проведе за 15 път в България под мотото: „Науката променя начина на живот“. Тя се организира от екипа на проект К-ТРИО 4 „Учените в триъгълника на знания“
Участниците в разнообразните събития ще разберат как науката се доближава до обществото, как изследванията въздействат на ежедневието ни и спомагат за по-устойчиво бъдеще, както и какви възможности осигуряват научната професия и STEM.

В абревиатурата на проекта К-ТРИО 4 е заложена важна формула за успех в съвременното общество: „Знанията, придобити в процеса на Обучение, Наука и Иновации, създават повече Възможности – „Knowledge gained in Training, Research and Innovation brings more Opportunities“: K*(T+R+I)=O.

На 27 и 28 ноември 2020 ще се организират висококачествени увлекателни програми с различни компоненти:

 • K-TRIO за деца: забавни и образователни експерименти и викторини в „Ателие на младите таланти“;
 • K-TRIO конкурси: представяне на резултати от национални и местни конкурси на деца и младежи на тема „Науката променя начина на живот“, награждаване на победителите;
 • K-TRIO лица: изследователите в светлината на прожекторите – филми за изследователи и научни открития, изложба „Лица в науката“, дискусии, работилници „Зад кулисите“, представяне на „Изследователи на сцената“;
 • K-TRIO за всички: „Науката е магична и вдъхновяваща“ – демонстрации и експерименти в Клубове по любопитство, дискусионни клубове, панаири на знания, отворени лаборатории, интерактивни лаборатории, визити в музеи.

Основните събития ще се проведат в най-големите градове в България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Съпътстващи събития ще има също в Шумен, Велико Търново, Ямбол и Хасково.
Чрез поточно излъчване в интернет тези събития ще се достигат и до по-малки градчета и села, отдалечени и изолирани места, както и до българската диаспора в чужбина.

Програмата в София (детските събития са отбелязани в цвят)

27 ноември 2020

Час К-TRIO ЗА ДЕЦА Линк
14.00-15.00 Учебни игри „Лабиринт“Игри и анкети за ученици

Водещ: проф. Боян Бончев, ФМИ, СУ

https://meet.jit.si/MazeVideoGames
15.00-16.00 XR Космос – Виртуална и добавена реалност в образованиетоПредставяне на платформа за XR приложения с образователна цел. Представяне XR курс (за ученици и студенти)

Участници: докт. Елица Пелтекова, проф. Павел Бойчев, докт. Стоян Апостолов, Александър Касъров, Даниел Каменов

https://bit.ly/2IJT7Tq
16.00-17.00 Виртуална разходка из съкровищата на Музея на Софийския Университет

Водещ: гл. ас. д-р Симеон Хинковски, СУ

17.00-18.00 Живот съобразен с природатаМожем ли да живеем без отпадъци?

Водещ: Ралица Димитрова, Zero Waste

 

Час

K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Наука с принос за обществото и регионалното развитие

Линк

 

15.00 -16.15 Център по компетентност „Clean&Circle”: ЗА ЧИСТИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧИСТО И ПРОСТОРешаването на важните проблеми на нашето време – замърсяването на околната среда, изчерпването на природните ресурси и глобалното затопляне – e основен приоритети в световната политика, наука и бизнес години наред. Ако се питаш какво повече можеш да направиш за природата, освен да намалиш пластмасата, да се движиш повече с колело или да спираш водата, докато си миеш зъбите, заповядай на срещата между учените, които работят по тези въпроси всеки ден. Може утре да бъдеш един от тях!

Кои науки са ангажирани в разработването на технологии, които да направят света ни по-зелен? Какво означава „зелен“ в технологиите, защо са „чисти“? Къде се прилагат тези технологии и какво общо има икономиката? Как науката и нейните разработки ще подобри живота на хората и ще има ли това въздействие върху нашето ежедневие? Какви възможности за развитие дава науката и STEM обучението? Тези и още много въпроси можеш да отправиш към изследователите от Центъра по компетентност „Clean&Circle”: химици, биолози, физици, инженери, информатици, географи, които се обединяват за разработването на „чисти технологии“, защото знаят, че само заедно можем да се справим.

Водещ: Владимир Гълъбов

http://clean-circle.eu/

https://www.facebook.com/clean.circle2018/

FB event: https://www.facebook.com/events/1310641542478627/

Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/7120979096

Meeting ID: 712 097 9096

16:00 – 18:00 Център за върхови постижения УНИТе:„Върхови научни постижения в ИКТ”

Изследователи от петте университета-партньори в проекта УНИТе ще представят научни проблеми, по които работят и свързаността с международния Алианс за изследователски данни (Research Data Aliance). Особено внимание ще се обърне на използването на приложението на HPC,  BIG Data и алгоритмитс за изкуствен интелект за решаване на значими проблеми в обществото и икономиката.

проф. Мария Нишева,  проф. Иван Койчев, доц. Теодоси Теодосиев, проф. Ана Пройкова

14.30 -18.30  Как големите данни променят света?Участниците ще научат какво са големите данни и изкуствения интелект, ще се запознаят с Институт GATE и неговата дейност, ще научат какво е “цифров двойник“ на града и как големите данни могат да се използват за създаване на 3D-модел на града с цел подобряване на градското планиране, ще видят приложения на метода на симулациите, ще се „запознаят“ с млади учени от GATE и ще имат възможност да участват във виртуална викторина с любопитни факти от света на големите данни. Участвалите в конкурса за детска рисунка (9 – 15 години) ще разберат кои са победителите и какви са им наградите.

Екип на Институт GATE: проф. д-р Силвия Илиева, директор, доц. д-р  Десислава Петрова-Антонова, Ангел Спасов, Радостин Митков, Иван Станков, Демир Тончев, Ива Кръстева

Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/81461041235?pwd=N3IyeUtvOVBsbHpUT0d6T3MwbXo4UT09

 

Час K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове  Линк
17.00-18.00 Дигиталните умения в променящия се пазар на трудаКръгла маса по проекта СИДУ, в рамките на ролята на триъгълника на знанието за новите дигитални реалности

 • Ролята на придобиването на дигитални умения на работното място за:
  • адаптацията на работната сила към дигиталната трансформация на бизнеса
  • преодоляване на липсата на квалифицирана работна ръка в сектора на ИКТ
 • Успешни модели за учене на работното място
 • Взаимодействието между академичните среди и бизнеса за подобряване на дигиталните умения на трудово заетите
 • Учене на работното място в условията на пандемията от COVID – 19 – предизвикателства и възможности

Модератор:  Светлозар Иванов, Съдърланд

Участници: проф. Боян Бончев, ФМИ, СУ, Катина Панчева, ЦТИО-СУ, представители на ЧР, представители на компании и образователни институции

17.00-18.00 Европейската политика за кариера и мобилност на учените и дейности Мария Склодовска-Кюри

 • ERAC SWG on HRM
 • HRS4R
 • Отворена наука и отворени иновации
 • Програма Мария-Склодовска Кюри

Модератор: доц. Елисавета Гурова, ФМИ, УНИТе, СУ

Join with Google Meet meet.google.com/xkh-hyuv-zvb
18.30-20.00 Зад кулисите на филма „Пепел върху слънцето“ОПИСАНИЕ

Участници: Гл.ас. д-р Калин Калинов – СУ, Богомил Калинов, Александър Калинов, Силвия Петкова

Join with Google Meet meet.google.com/efm-xdvn-rbk

 

Час К-TRIO КОНКУРСИ: Награждаване на участниците Линк
18.30-18.45 Представяне на наградените участници в националния  конкурс за рисунки и за ученически проекти „Научните открития, които ме вдъхновяват” meet.google.com/xkh-hyuv-zvbслед откриването
16.00-18.00 Финали на конкурс за студентски и докторантски проекти Young Energetic ScientistsКратки презентации на всеки от финалистите, анонсиране на победителите и награждаване. Пряко предаване от Музей на София

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Европейски виртуален щанд на СУ Линк
18.45-20.00 Информация за събитията в рамките на Европейска нощ на учените – София:

 • Инициативата Европейска нощ на учените
 • Проект К-TRIO 4 „Учените в триъгълника на знания“
 • Кратко представяне на събитията в София

Представяне на европейската мрежа за кариерно развитие и мобилност на учените EURAXESS:

 • Търсене на свободни позиции: за учени и докторанти, публикувани от държавни и частни научни организации
 • Предложения за финансиране: стипендии за докторанти, грантове, конкурси за финансиране на проекти/научни изследвания и/или програми за мобилност
 • Курсове и обучения, насочени специално към подобряване възможностите за кариерно развитие на учени и докторанти

Светлана Димитрова, Мария Грийнуд

Координационен център EURAXESS – СУ „Св. Кл. Охридски“

Join with Google Meet meet.google.com/xkh-hyuv-zvb

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Европейска историческа вечер с MOTUS и ISHA Линк
18.30-19.30 Европейска историческа вечер с MOTUS и ISHAИзкуството на войната в историята:

 • Възстановяване на бойните изкуства на средновековна и ренесансова Европа – Мирослав Лесичков
 • Войната е техният занаят: кумано-кипчакските племена в историята на съседните уседнали народи – Константин Голев
 • Търговия на ръба на острието: ежедневието на ханзейския търговец в Новгород през XIV в. – Марио Филипов
19.30-21.00 Европейска историческа вечер с MOTUS и ISHAПътищата на знанията

 • Ролята на кучетата в Античността – Стела Николова
 • Рим, Китай и Пътят на коприната през Античността – Бианка Василева
 • По релсите на модернизацията: ежедневието по румелийските железници през третата четвърт на ΧΙΧ в. – Боряна Антонова – Голева
 • Македония и разпадането на Югославската федерация (1991-1993) – Красимира Тодорова

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Грация и гравитация Линк
19.00 Двадесет и първото издание на Грация и Гравитация – форум за поети, музиканти и физици С участието на:

 • поетесата Здравка Шейретова – ще чете любимите си стихотворения от своите книги: „Колода от чувства“ (2008), „Събрано в шепи“ (2011) и „Ден за обичане“ (2019)
 • докторът по иранска филология Марио Аппен, който е бас в Софийската филхармония ще изпълни руски романси и ще разкаже тяхната историята
 • астрономът д-р Георги Петров ще изнесе лекция на тема „Активни галактични ядра с ниска светимост“.
Zoom: https://cern.zoom.us/j/96006064953?pwd=VTFYQjVXTkNoclRxSXJGOTMySEhTUT09

 

28 ноември 2020

Час К-TRIO ЗА ДЕЦА Линк
10.00-12.00 Физика за любопитковциЗабавни физични експерименти с Калоян Генков и Антон Зяпков от Физическия факултет на СУ:

 • Балони – демонстрация на Мега пукач на балони, Балон на клечка и др.
 • Налягане и въздух – Облак в бутилка, Фонтан в бутилка и др.
 • Азот. Как да забием пирон с банан, Колко балона можем да поберем в канче и др.
 • Светлина, механични вълни и магнитно поле. Оптика в чаша вода, Студено светене и др.
 • Да рисуваме със звук – Филм, фокусиран върху физичния феномен, известен като „Фигури на Хладни“, по името на немския физик и музикант Ернст Хладни.

Подготвил: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/hlzV6
12.00-13.00 Национален конкурс за проекти „Научните открития, които ме вдъхновяват”Представяне на проектите на победителите

Водещи: доц. Камелия Йотовска, доц. Ася Асенова, СУ

Записи
13.00-14.00 5 причини да се занимавам с роботика Да надникнем в уменията на бъдещето за ученици

(10-16 години)

Водещи: Кристиян Михайлов от ПАРА и Георги Германов, ученик в 10-ти клас на СПГЕ „Джон Атанасов“ и стажант в ПАРА.

Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/91208799625?pwd=aHhtZ1FuamJ6R0dCT1pKYlFWRjVFUT09

Meeting ID: 912 0879 9625

Passcode: 943842

15.00-16.00 Разходка из тайните на биологията – мултимедийни продукти на студенти от СУпод ръководството на доц. Камелия Йотовска и доц. Ася Асенова, Биологически факултет на СУ записи
16.00-17.00 За физиката с любов Представяне на проекти по физика от Ученическата сесия „Физиката в живота и в света около нас“, в 48-ата Национална конференцията на Съюза на физиците в България (октомври 2020 г.)

Младежките научни сесии се организират съвместно с фондация „Еврика“ и се провеждат по време на ежегодната Национална конференция по въпросите на обучението по физика на Съюза на физиците в България. От няколко години освен презентации към сесията се включва и конкурс за есе по предварително зададена тема. Повече информация за Младежката научна сесия 2020, както и отличените есета в конкурса „Бележити български физици“ – тук (линк към книжката)

записи

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове Линк
11.00-12.00 Технологиите в помощ на преподаването/обучението по/на чужди езициВиртуална разходка във Франкофонския център на СУ и научно-творческо мултимедийно студио, споделяне на добри практики, представяне на различни възможности, дискусия.

 • Доц. д-р Георги Жечев, р-л катедра „Романистика“ ФКНФ, СУ, Център за академично качество (CRU-AUF)
 • Гл.ас. д-р Вълчан Вълчанов, катедра „Романистика“ ФКНФ, СУ, Център за академично качество (CRU-AUF)Проф. д-р Албена Василева, Франкофонски център на СУ
 • Петър Тoпарев, представител на Университетската агенция на Франкофонията (AUF) в България
14.00-15.00 Кръгла маса и дискусия на докторанти: Как науката променя живота?

 • Науката близо до обществото – ролята на отворената наука, отворените иновации и науката за гражданите (Citizens Science).
 • Как науката подобрява всекидневния живот и  допринася за по-устойчиво бъдеще?
 • Идеалната научна кариера в академичен и/или бизнес контекст?

Модератор: Очакваме идеи за модератор на панела

Ивона Чинкова, Албена Антонова

Текст и илюстрация: Наука.бг
Закупуване на билети онлайн:

Източник: Наука.бг
Предстоящи събития на това място:
Няма въведени предстоящи събития на тази локация
Следващо събитие от интересуващата ви категория:
30 ноември 2020 г., 10:00 - 20:00 ч. - Уроци по пиано с Венета Нейнска

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!