Доброто в мен – група за деца /6-10/

Share


Време
7 декември 2019, 17:00 - 18:30 ч.

Място
Работилничка за умения "Моливия"

Категории

Подходяща възраст   
Цена
10+, 6+, 7+, 8+, 9+ год. 25 лв.

„Доброто в мен“ е групова програма за развиване чувството на емпатия и емоционална интелигентност у децата в начална училищна възраст, с цел да подкрепи детето да изгради самоувереност, да приеме себе си такова каквото е, откривайки нови модели на поведение, нов поглед към другите.

Програмата, също така, има за цел да подпомогне научаването на това как децата да изразяват собствените емоции по здравословен начин, съпричастност към другите, изграждане на умения за промяна на гледната точка.

„Доброто в мен“ ще послужи и за превенция на проблемно поведение, разпознаване и справяне с неприемливото поведение и агресивните прояви.

Задачите ще се изпълняват чрез игри, приказки, рисувателни техники, влизане в роли, дискусия върху казуси, споделяне на емоции. Децата ще имат възможност да отрепетират и научават нови поведения. Групата ще отвори споделен кръг, който ще представлява пространство, в което децата ще могат да споделят своите тревоги без да бъдат прекъсвани,оценявани или съдени.

Цялата програма се състои от 3 Модула, общо 10 сесии. Групата ще е отворена и ще има възможност да се посетят и само отделни сесии. Времетраенето на една групова сесия ще е час и половина веднъж седмично.

Основни цели:
• Самоувереност, приемане на себе си и на другия. Развиване на емоционалната интелигентност. Разпознаване и назоваване на емоции
• Формиране на чувство за емпатия, съпричастност към другите.
• Способност за промяна на гледната точка, превенция на девиантно поведение и агресивни прояви.

Групата стартира при минимален брой записани деца – 3
Местата са ограничени
Моля записвайте се с лично съобщение на страницата или на телефон – 0884 29 55 57
За децата от Работилничка за умения „Моливия“ участието ще бъде безплатно.
За останалите – 25 лв. на сесия.

Очаквам ви, да преоткрием заедно доброто в себе си и в другите.

Водещ на програмата – Ася Петрова – магистър психолог.

Текст и илюстрация: Работилничка за умения „Моливия“


Закупуване на билети онлайн:

Източник: Работилничка за умения "Моливия"
Предстоящи събития на това място:

8 юни 2020 - 31 август 2020 г., 8:30 - 17:30 ч. - Целодневна Лятна Занималня В Моливия (6-10 г.)


Следващо събитие от интересуващата ви категория:
3 юли 2020 - 2 август 2020 г., 9:30 - 12:30 ч. - Аз мога сам – група за социализация (2 - 4 г.)

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!