Английско лятно училище на открито (3-7 г.)

Share


Време
8 юни 2020 - 11 август 2020, 9:00 - 18:00 ч.

Място
Jolly Kids

Категории

Подходяща възраст   
Цена
3+, 4+, 5+, 6+, 7+ год. 170 - 770 лв.

scroll down for English

Лятото е време за забавление на открито и изграждане на силен имунитет за зимните дни!

Тази година нашето традиционно английско лятно училище за деца на 3-7 г. ще се случва в просторния ни зелен двор, стига, разбира се, времето да позволява това!

– Сутрешната ни програма (9:00-13:00 ч.) ще включва йога, изучаване на седмична приказка, много експерименти и артистични проекти.

– Следобедите (14:00-18:00 ч.) ще се занимаваме с активни и състезателни игри, настолни игри и групови проекти.

– Целодневният вариант (9:00-18:00 ч.) ще включва всичко споменато в сутрешната и следобедната програма.

Таксите ни за различните програми и варианти за записване са:

★ Сутрешна програма (9:00-13:00 ч.)
– 170 лв. – една седмица
– 270 лв. – две поредни седмици
– 530 лв. – един календарен месец

★ Следобедна програма (14:00-18:00 ч.)
– 150 лв. – една седмица
– 250 лв. – две поредни седмици
– 450 лв. – един календарен месец

★ Целодневна програма (9:00-18:00 ч.)
– 270 лв. – една седмица
– 470 лв. – две поредни седмици
– 770 лв. – един календарен месец

♥ Както винаги, групите ни ще бъдат в традиционния бутиков размер – до 10 деца и ще се спазват всички противоепидемични мерки, гарантиращи безопасността на децата.

♥ Децата трябва да си носят вода в собствени бутилки, а посещаващите целодневен вариант – храна за обяд.

За записване използвайте гугъл формата, като отбележете седмиците, в които искате да се включите. За цял календарен месец се отбелязват всички седмици в него.
https://forms.gle/u5BDNtzaosUZJG7n6

При записване и заплащане на таксата до 31.05, получавате 5% отстъпка. Запазването на място за конкретен период става със заплащането на съответната таксата.

Желаете да ви разкажем повече? Обадете се на тел. 0889 05 06 04 или тел. 0877 82 28 04.

★★★

Summer is a time for outdoor fun and building strong immunity for the winter days!

This year our traditional English summer school for children aged 3-7 will take place in our spacious green yard, as long as the weather allows it!

– Our morning program (9: 00-13: 00) will include yoga, weekly storytelling, many experiments and artistic projects.
– In the afternoons (14: 00-18: 00) we will have fun with active and competitive games, board games and group projects.
– The all day program (9: 00-18: 00) will include everything mentioned in the morning and the afternoon program.

Our fees for the various programs and enrollment options are:
★ Morning program (9: 00-13: 00)
– BGN 170 – one week
– BGN 270 – two consecutive weeks
– BGN 530 – one calendar month
★ Afternoon program (14: 00-18: 00)
– BGN 150 – one week
– BGN 250 – two consecutive weeks
– BGN 450 – one calendar month
★ All day program (9: 00-18: 00)
– BGN 270 – one week
– BGN 470 – two consecutive weeks
– BGN 770 – one calendar month

❤ As always, our groups will be in the traditional boutique size – up to 10 children and all anti-epidemic measures will be observed to ensure the safety of children.
❤ Children should bring water in their own bottles, and those who visit all day – food for lunch.

To sign up, use the Google form, noting the weeks you want to join.
https://forms.gle/u5BDNtzaosUZJG7n6

When registering and paying the fee until 31.05, you receive a 5% discount. The reservation for a specific period is done by paying the respective fee.

Want to know more? Call 0889 05 06 04 or 0877 82 28 04.

Текст и илюстрация: Jolly Kids и Part Time Language and Culture Center


Закупуване на билети онлайн:

Източник: Jolly Kids и Part Time Language and Culture Center
Предстоящи събития на това място:

8 юни 2020 - 27 август 2020 г., 10:40 - 13:00 ч. - Английско онлайн училище (4-7 г.)

17 август 2020 г., 16:30 - 17:00 ч. - Безплатни игри на английски (3 - 7 г.)

24 август 2020 г., 16:30 - 17:00 ч. - Безплатни игри на английски (3 - 7 г.)

31 август 2020 г., 16:30 - 17:00 ч. - Безплатни игри на английски (3 - 7 г.)


Следващо събитие от интересуващата ви категория:
1 юни 2020 - 31 август 2020 г., 0:00 ч. - Детска занималня Елия (1-7 клас)

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!