ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


23 юли 2018 г.
09:30 -11:00 ч. Лятно АРТ студио за деца

Лятно АРТ студио за деца

Възраст: 10+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

Креативност, увереност, овладяна емоционалност, индивидуалност, творчески поглед – това са част от качествата, които придобиват децата в Арт студиото. Водени от преподавателите си, те творят, създават, преоткриват света… виждат и реализират себе си по един различен начин! 


25 юли 2018 г.
09:30 -11:00 ч. Лятно АРТ студио за деца

Лятно АРТ студио за деца

Възраст: 10+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

Креативност, увереност, овладяна емоционалност, индивидуалност, творчески поглед – това са част от качествата, които придобиват децата в Арт студиото. Водени от преподавателите си, те творят, създават, преоткриват света… виждат и реализират себе си по един различен начин! 


30 юли 2018 г.
09:30 -11:00 ч. Лятно АРТ студио за деца

Лятно АРТ студио за деца

Възраст: 10+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

Креативност, увереност, овладяна емоционалност, индивидуалност, творчески поглед – това са част от качествата, които придобиват децата в Арт студиото. Водени от преподавателите си, те творят, създават, преоткриват света… виждат и реализират себе си по един различен начин! 


1 август 2018 г.
09:30 -11:00 ч. Лятно АРТ студио за деца

Лятно АРТ студио за деца

Възраст: 10+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

Креативност, увереност, овладяна емоционалност, индивидуалност, творчески поглед – това са част от качествата, които придобиват децата в Арт студиото. Водени от преподавателите си, те творят, създават, преоткриват света… виждат и реализират себе си по един различен начин! 


6 август 2018 г.
09:30 -11:00 ч. Лятно АРТ студио за деца

Лятно АРТ студио за деца

Възраст: 10+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

Креативност, увереност, овладяна емоционалност, индивидуалност, творчески поглед – това са част от качествата, които придобиват децата в Арт студиото. Водени от преподавателите си, те творят, създават, преоткриват света… виждат и реализират себе си по един различен начин! 


1 2 3 4

Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!