ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


3 април 2019 г.
18:00 -19:00 ч. Концерт на Софийски духов оркестър: 140 години от обявяването на София за столица

Концерт на Софийски духов оркестър: 140 години от обявяването на София за столица

Възраст: 0+, 1+, 10+, 11+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

На 3 април 2019 г. от 18 ч. в Ларгото ще се състои Концерт на Софийски духов оркестър, посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица.


17 април 2019 г.
18:00 -19:00 ч. Концерт на Софийски духов оркестър и Танцов ансамбъл "Средец"

Концерт на Софийски духов оркестър и Танцов ансамбъл „Средец“

Възраст: 0+, 1+, 10+, 11+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

На 17 април 2019 г. от 18 ч. в Ларгото ще се състои съвместен концерт на Софийски духов оркестър и Танцов ансамбъл „Средец“.


8 май 2019 г.
18:00 -19:00 ч. Концерт на Софийски духов оркестър

Концерт на Софийски духов оркестър

Възраст: 0+, 1+, 10+, 11+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+

На 3 април 2019 г. от 18 ч. в Ларгото ще се състои Концерт на Софийски духов оркестър, посветен на 140-годишнината от обявяването на София за столица.


Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!