ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


25 март 2019 г.
09:00 -20:00 ч. Начално обучение по колоездене

Начално обучение по колоездене

Възраст: 10+, 11+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.
GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.


26 март 2019 г.
09:00 -20:00 ч. Начално обучение по колоездене

Начално обучение по колоездене

Възраст: 10+, 11+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.
GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.


27 март 2019 г.
09:00 -20:00 ч. Начално обучение по колоездене

Начално обучение по колоездене

Възраст: 10+, 11+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.
GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.


28 март 2019 г.
09:00 -20:00 ч. Начално обучение по колоездене

Начално обучение по колоездене

Възраст: 10+, 11+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.
GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.


29 март 2019 г.
09:00 -20:00 ч. Начално обучение по колоездене

Начално обучение по колоездене

Възраст: 10+, 11+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+

Спортен клуб GREEN WAY осигурява професионално обучение по колоездене за деца и възрастни.
GREEN WAY работи по специална методика за деца между 3 и 6 годишна възраст, както и имаме специално разработени програми за обучение по колоездене на ученици и възрастни.


1 2 3 4 5

Comments are closed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!