Колко са децата на България?

Share

По повод Международния ден на детето – 1 юни Националният статистически институт (НСИ) показа данни за броя на новородените и децата, записани в детски заведения и училища в България към края на 2017 г.

Според инфографиката, предоставена от статистиците, през изминалата година в страната са родени общо 64 359 деца, като 1134 от ражданията са били на близнаци. Очаквано, огромната част от новородените (75%) са се появили на бял свят в градовете, а само около 16 хиляди бебета са родени на село.

Прави впечатление, че във всяка от посочените в информацията групи – новородени, бебета, деца и ученици – момчетата са повече от момичетата, макар и с малко.

Дали има достатъчно детски ясли, детски градини, училища и педагогически персонал за българските деца?

Цифрите показват, че на един учител в българско общообразователно училище се падат по 11 ученика. Същото е съотношението и в детските градини, а при най-малките до 3 г. един служител от медицински и немедицински персонал се грижи за 4 деца. В яслите местата са дори повече от пожелалите да  запишат в тях своите бебета.

Вижте точните и подробни данни в инфографиката, предоставена от НСИ.

Коментари

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!